ارکان جشنواره – دوره اول

دبیر جشنواره:

سینا رضائی

سینا رضائی

متولد ۱۳۶۸ در تهران

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه هنر تهران

عضو انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل: sinarezaei1368@yahoo.com

 

قائم مقام جشنواره و مسئول دبیرخانه:

نیلوفر

نیلوفر حسینی منش

متولد ۱۳۷۲ در اصفهان

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه هنر تهران

عضو انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل: n.hosseinimanesh@gmail.com

 

کمیته پشتیبانی و روابط عمومی:

علیرضا کاظمی

رئیس کمیته: علیرضا کاظمی

متولد ۱۳۷۲ در تهران

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه هنر تهران

دبیر انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل: alireza.kazemi072@gmail.com

 

 

کمیته امور مالی:

شاهین داداشی

رئیس کمیته: شاهین داداشی

متولد ۱۳۷۲در تهران

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه هنر تهران

عضو انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل: shahindadashi17@gmail.com

 

کمیته آموزش:

مائده جزی زاده

رئیس کمیته: مائده جزی زاده

متولد ۱۳۷۲ در اصفهان

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه هنر تهران

عضو انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل:maedeh.jazi@yahoo.com

 

کمیته تبلیغات و انتشارات:

Processed with Rookie Cam

رئیس کمیته: سینا آبسالان

متولد ۱۳۷۲ در تهران

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه هنر تهران

عضو انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل: sinabss@yahoo.com

 

 

کمیته مراسم و حراست:

رئیس کمیته: دبیر جشنواره و کلیه ی اعضای انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

 

 

 

 

 

  • 0
  • 312,051
  • 21,933