ارکان جشنواره

 

نیکا نظری

 

 

دبیر:

نیکا نظری

متولد ۱۳۷۵/۱/۱۶

ورودی ۱۳۹۳

ایمیل : nikanazari.d@gmail.com 

 

 

 

 

 

آرمین عالیان

 

قائم مقام:

آرمین عالیان

متولد ۱۳۷۱/۱۰/۱۴

ورودی ۱۳۹۲

دبیر انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل : arminalian8@yahoo.com 

 

 

 

 

نونا پیروزیان

 

دبیرخانه:

نونا پیروزیان

متولد ۱۳۷۵/۱۲/۲۷

ورودی ۱۳۹۴

عضو انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل : nonapirouzian@gmail.com 

 

 

 

احمد شربتی

 

 

پشتیبانی:

احمد شربتی

متولد ۱۳۷۲/۱۱/۲۴

 ورودی ۱۳۹۲

ایمیل : ahmadvansan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

بهاره زرگران

 

 

 

روابط عمومی:

بهاره زرگران

متولد ۱۳۷۵/۱/۲۰

ورودی ۱۳۹۳

ایمیل : bahareh.zargaran@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

هدیه مهدی زاده

 

 

امور مالی:

هدیه مهدی زاده

متولد ۱۳۷۴/۱۰/۱۱

ورودی ۱۳۹۳

عضو انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل: hediehmahdizadeh@gmail.com 

 

 

 

 

 

دلارام رجبی

 

 

آموزش:

دلارام رجبی

متولد ۱۳۷۴/۱۱/۲۸

ورودی ۱۳۹۳

ایمیل : del.rajabi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

نازنین قرنجیک

 

تبلیغات و انتشارات:

نازنین قرنجیک

متولد ۱۳۷۵/۱۰/۲۵

ورودی ۱۳۹۴

عضو انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران

ایمیل : nazaningharanjik@gmail.com 

 

  • 0
  • 312,051
  • 21,933