اسامی برندگان و تقدیرشدگان

تقدیر شدگان جشنواره :

خانم مهرنوش حمیدزاده از دانشگاه هنر

خانم ندا غیوری متعصب از دانشگاه هنر

خانم فاطمه خیر حبیب اللهی از دانشگاه الزهرا

خانم ژاله اکبری از دانشگاه سمنان

آقای قادر منصوری از دانشگاه هنر

نفرات برتر جشنواره :

نفر پنجم: سلیمه احمدی از دانشگاه هنر

نفر چهارم: آرش علیمحمدی از دانشگاه هنر و معماری

نفر سوم: مهسا نوری از دانشگاه هنر

نفر دوم: سمیه عرب خوار از دانشگاه هنر

نفر اول: مریم حسین خانی از دانشگاه هنر

  • 0
  • 312,051
  • 21,933