اسامی راه یافتگان به بخش نهایی

اسامی راه یافتگان به بخش نهایی (نمایشگاه) :

۱- ابوالفضل ابراهیمی

۲- آتوسا شاملو

۳- آذین ذوالفقاری

۴- آرزو باغ شیخی

۵- آرش علیمحمدی

۶-  اعظم قزل سفلو

۷- افسانه رونقی

۷- الهه حاجی خانی

۹- امیر جدیدی

۱۰- امیر حسین اسماعیلی

۱۱- آوا زاغی

۱۲- آیدا روزبهانی

۱۳- بنفشه انیش

۱۴- پردیس و پرتو احمد پور

۱۵- پگاه احمدی

۱۶- پیام قلیچی

۱۷- پیروز پاینده اسفه ن

۱۸- حامد تخت چین

۱۹- حامد شیری جیان

۲۰- حامد نظم ده

۲۱- حوریه یزدانی نجم

۲۲- دلارام آصفی

۲۳- رکسانا قرنلی

۲۴- روشنک عزیزی

۲۵- رویا حیدرنژاد

۲۶- زهرا ابراهیمی

۲۷- زهرا حیدری

۲۸- زهرا دهقان

۲۹- زهرا فراهانی

۳۰- زیبا پاکار

۳۱- زینب سقاهراتی

۳۲- ژاله اکبری

۳۳- سارا پویان فرد

۳۴- سارا صبوری مقدم

۳۵- ستاره نژادی

۳۶- سحر باصری سعدی

۳۷- سحر محمودی مطلق

۳۸- سعیده آیینی

۳۹- سلیمه احمدی

۴۰- سمیه عرب خوار

۴۱- سید علیرضا طباطبایی آریا

۴۲- شادی معلم

۴۳- شقایق مشهدی مهدی

۴۴- شیوا کاکاوندی

۴۵- علی حسن یکتایی

۴۶- عماد یزدی زاده البرز

۴۷- فاطمه خیر حبیب اللهی

۴۸- فرشاد نساجی

۴۹- فرشته محسنی

۵۰- فریبا رسق قزلباش

۵۱- قادر منصوری

۵۲- گلناز حسینی

۵۳- لی چهل امیرانی

۵۴- مجتبی تویسرکانی

۵۵- محدثه رمضانی

۵۶- محدثه صفابخش راستگو

۵۷- محسن جلیلی

۵۸- محمد جواد صیادیان

۵۹- محمد حسین واحد

۶۰- محمد دهقانیان

۶۱- مرجان خرم گل کاران

۶۲- مرضیه قاسم پور

۶۳- مریم حسین خانی

۶۴- مریم صفری چافجیری

۶۵- مریم ظاهری

۶۶- مریم قجاوند بلتیجه

۶۷- مصطفی ترابی

۶۸٫ منیره منتظری

۶۹- مهرنوش حمید زاده

۷۰- مهسا زند وکیلی

۷۱- مهسا نوری

۷۲- میترا احمدی

۷۳- می د سلیمی

۷۴- ندا غیوری متعصب

۷۵- نسرین ریحانی منفرد

۷۶ نگار رفاعی

۷۷- نیلوفر ریخته گران

۷۸- فرزانه اعرابی

۷۹- محبوبه خاکدان

  • 0
  • 312,051
  • 21,933