اولین و دومین هفته‌ی نقاشی

اولین و دومین هفته ی نقاشی

در دو دوره ی قبلی، این جشنواره با نام هفته نقاشی تهران و با حمایت اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی و توسط انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران برگزار شده است. دوره ی دوم هفته ی نقاشی با موفقیت بیشتری نسبت به دوره ی قبلی خود و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت تا ۵ خردادماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد.

از جمله فعالیت های صورت گرفته در این هفته نقاشی، می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی، سخنرانی ها و سمینارها درباره ی نقاشی و مسایٔل مربوط به آن، مروری بر آثار اساتید این رشته، برگزاری نمایشگاه نقاشی )پشت پرچین خیال( و نمایش ۳۲۰ اثر از ۱۵۹ هنرمند به مدت ۵ روز در گالری خیال شرقی موسسه فرهنگی هنری صبا اشاره کرد.

ستاد اجرایی دومین هفته نقاشی:

دبیر: سحر طالبیان مقدممشاور دبیر: جواد نوبهاردبیر اجرایی: سارا فیروز

مدیر پشتیبانی: راضیه دستجردیمدیر مالی: مسعود خانیکارگردان افتتاحیه و اختتامیه: مریم سرداری

هیات داوران: بهنام کامرانی، رضوان صادق زاده همایون سلیمی سخنرانان: بابک اطمینانی، ایمان افسریان، بهنام کامرانی، حمید سوری، پدرام خسرونژاد، بهرنگ صمدزادگان، کامبیز

موسوی اقدم، جمال عربزاده، می د رستمی، حسین ایالتی، هلیا دارابی مدرسین کارگاه ها: سعید روانبخش، کوروش انگالی، الهه مقدمی، بهرام غنچه پور، عادل یونسی

  • 0
  • 312,051
  • 21,933